Máme rádi soutěže

Soutěž o VIP zážitek v zoo a 5 dárkových tašek!

Tipujte v Zoo Hluboká nad Vltavou, soutěžní tiket ke každému lístku

dní
hodin
minut
sekund

Při návštěvě Zoo Hluboká nad Vltavou si vyzvedněte ke vstupence herní tiket a projděte 5 stanovišť v zoo, vyplňte vaše tipy a zadejte níže do tipovacího formuláře do 31.8.2024. 23:59 Pokud bude váš tip nejblíže, vyhráváte krásné ceny od společností WEDOS a CZ.NIC

1. cena
VIP zážitek v zoo

VIP komentovaná prohlídka s ošetřovatelem, vstup do zázemí zoo s překvapením, platí pro celou rodinu.

2. – 5. místo – WEDOS / CZ.NIC dárková taška

5 v pořadí správných tipů získá kupon na objednání zdarma MysteryBoxu (dárková taška) v shopu WEDOS Store 

Vložit výsledek tiketu

Zde vložte váš soutěžní tiket ze Zoo Hluboká

Jak vyhrát?

1.) Navštivte Zoo Hluboká nad Vltavou, vyzvedněte si soutěžní tiket k vaší vstupence (nebo zde tiket online) a navštivte stanoviště dle tiketu, zapište si své tipy a zapojte se do soutěže vložením tipu na web .

Tipovací soutěž probíhá v období od 1.7.2024 do 31.8.2024 

2.) Zadejte váš tip z tiketu na web zde „vložit tiket“ nejpozději do 31.8.2024 do půlnoci.

Přejeme příjemnou zábavu a stěstí ve správném tipování.

Jak vypadá soutěžní tiket

Nezapomeňte sdílet 😃

Sdílejte se svými přáteli na Facebooku nebo Twitteru.

Facebook
Twitter

Zapojte se do soutěže a vyhrajte!

Navštivte Zoo Hluboká nad Vltavou a vyhrajte 🙂

Nejčastější dotazy:

Ano, můžete. 1 vstupenka do zoo = 1 tip do soutěže.

Dle podmínek soutěže proběhne vyhodnocení zde na tomto webu nejpozději do 15.9.2022 a tipující bude informován emailem o své výhře nejpozději do konce září

Pokud máte volnou vstupenku, doplňte místo čísla vstupenky do tiketu soutěže číslo 20240000

Pokud by jste byl výhercem ceny, následně jen ověříme původ volného vstupu. zašleme email pro následnou informaci, dostačující je pak jen zdroj volné vstupenky (bývá vstupenky 1+1, nebo z různých bonusových akcí zoo)

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o 6 cen

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele a návštěvníkům Zoo Hluboká s zakoupenou vstupenkou a vyplněným tiketem.

Výhru (6 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu  provozovatele, a to: WEDOS internet, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická osoba, která  v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) zadá do formuláře výsledky tipování z tiketu zoo. Platný tiket musí obsahovat správně vyplněný formulář z webu, pokud bude špatně vyplněn, (místo čísla bude text, nebo nebude odpovídat parametr z tiketu, nebo nebude platné číslo vstupenky) bude tiket vyřazen ze soutěže.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště, adresu pro doručení výhry v České republice nebo Slovenské republice. 

Soutěž probíhá ve dnech od 1. 7. 2024 00:00 do 31.8. 2024 23:59. Do 31. 8. 2024 23:59 Provozovatel přijímá tipy, následně jsou tipy považovány jako neplatné i když budou zadány na webový formulář.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

Výherce bude vyhlášen do 15. 9. 2024 a výhra mu bude předána nejpozději 31. 11. 2024. Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem. Pokud nebude možné výherce zastihnout do 31.9.2024 výhra nebude předána a zůstává v majetku provozovatele pro další využití dle jeho uvážení.

Termín na VIP prohlídku je potřeba domlouvat s předstihem, budete kontaktování s návrhy termínů emailem, který byl uveden při vložení tipu na webu. 

  • 1. místo – zážitek v zoo pro celou rodinu – Rodina znamená maximálně 5 osob
  • 2. až 5 místo – dárková taška WEDOS

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku v tiketu a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane kontakt na tiketu zadaného formuláře webu (či ID klienta zaregistrovaného v systému WEDOS) Vstupenku nebo volnou vstupenku si vyfoťte pro případ výhry, stačí následně předložit fotografie vstupenky, která byla vyplněna na tiket. Čísla vstupenek jsou v řadě, tudíž žádná se neopakuje. Pokud máte volnou vstupenku, nebo vstupenku VIP, je číslem do tiketu „2024“, pro platnost je však nutné mít vyfocenu volnou vstupenku, kde bude předložena v případě výhry provozovateli soutěže.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již přiznané výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Pokud účastník soutěže zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i odpověď na soutěžní otázku vyřazena ze Soutěže.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky. Rodina znamená maximálně 5 osob

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.