Máme rádi soutěže

Soutěž o certifikát s 2D hologramem a 49 cen v hodnotě 30 000 Kč

Tipněte si a vyhrajte luxusní certifikát vlastnictví domény s 2D hologramem a další ceny od WEDOSu

Hlavní cena bude osobně předána přímo na Czech On-Line Expo 22.2. – 23.2.2023

dní
hodin
minut
sekund

Ceny v soutěži

Vyhodnocení – správný tip byl: 309 domén je aktuálně u WEDOS pojištěno proti krádeži na 1 000 000 Kč +IT asistence

Výherci jsou uvedeni přímo u cen – každý účastník tipovačky obdrží do emailu slevový kod na 599 Kč, uplatněním získá vstupenku EXPO 2023, budeme se těšit, že nás na stánku WEDOS navštíví 🙂

1. cena
Originál luxusní certifikát vlastnictví domény s 2D hologramem

Patrik Humpolec
Tišice

+ volná vstupenka EXPO 2023

2. cena
Solární powerbanka EXTREME vodotěsná, 10 000mAh s LED

Ondřej Šmehlík
Slavkov u Brna

+ volná vstupenka EXPO 2023

3. cena
Poukázka na pohonné hmoty CCS - dárková karta

Karel Krýda
Pňovany

+ volná vstupenka EXPO 2023

4. – 50. místo – vstupenka zdarma na CZECH ONLINE EXPO 2023

Všichni tipující
Zašleme vtupenku na email

Vstupenka na #COE2023 – vstup na veletrh a všechny přednášky v hodnotě 599 Kč

Nemáte vaši doménu vedenou u WEDOS ještě pojištěnou ? Nevadí, pojistit si můžete doménu proti krádeži s krytím 1 000 000 Kč nebo 3 000 000 Kč + IT a právník na pár kliknutí zde  : Postup jak si pojistit doménu vedenou u WEDOS

Jak vyhrát?

Nejpozději do 15.2.2023 23:59 vložte do soutěžního formuláře váš tip s odpovědí na soutěžní otázku.

Kolik bude u WEDOS registrovaných .cz domén s pojištěním proti krádeži (na 1 000 000 Kč) k 16.2.2023 12:00?
Každý může vložit pouze 1 tip

Nemáte doménu u WEDOS ? Nevadí, pokud vyhrajete, poradíme vám jak si snadno doménu k WEDOS přesunout a ještě dostanete bonus navíc. Nebo si můžete koupit doménu u WEDOS na pár kliknutí  – další/novou.

Nemáte vaši doménu vedenou u WEDOS ještě pojištěnou ? Nevadí, pojistit si můžete doménu proti krádeži s krytím 1 000 000 Kč nebo 3 000 000 Kč + IT a právník na pár kliknutí zde  : Postup jak si pojistit doménu vedenou u WEDOS

Nezapomeňte sdílet 😃

Sdílejte se svými přáteli, třeba se rádi zapojí do soutěže 🙂 Vstupenek na Expo máme pro 46 z vás, kteří se zapojí!

Facebook
WhatsApp

Tipovací formulář

WEDOS ve sportu

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o certifikáty a další ceny

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (powerbanku) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem.  WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která  v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) odpoví na soutěžní otázku skrze tipovací formulář.

 

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, případně musí být schopen přijít na utkání osobně. Výherce může pověřit jinou osobu v případě, že na termín jít nemůže.

Soutěž probíhá ve dnech dle výše uvedených časech. Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze tipovací formulář.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

 Výherce bude zveřejněn na webu provozovatele a bude kontaktován e-mailem, který byl uveden v formuláři na tipování.

  • Dle popisu výše na této stránce

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane kontakt uvedený v tipovacím formuláři.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze kontaktní formulář, nebo emailem.

V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže propadá provozovateli bez náhrady.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží.

Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele. 

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v tipování účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v tipovacím formuláři pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s další návštěvou, či parkováním atd. 

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit pouze jednou na kontakt a vlastní emailovou adresu.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akcí, případně akce kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.