Soutěž o tašku plnou dárků

Zapojte děti a vyhrajte tašku plnou dárků pro celou rodinu od WEDOS 🎁

dní
hodin
minut
sekund

Jak vyhrát?

Vložte vaši odpověď na níže uvedenou soutěžní otázku nejpozději do 1. 6. 2024 23:59 hodin.

🌟 Pojďte s námi oslavit mezinárodní Den Dětí! 🎈
Připravili jsme pro vás soutěž, kterou za pomoci dospělých zvládnou i ti nejmenší! Každá 10. správná odpověď vyhrává tašku plnou dárků pro děti a najde se tam i něco pro rodiče! 🎁 👫
 
Staňte se detektivy 🔍 a vypátrejte auto🚗, které jsme ukryli na tajném místě v obrázku!
 

Jak na to?:

🔍 Najděte ukryté auto v obrázku.
✍ Ve výherním formuláři zodpovězte soutěžní otázku.
🎉 Těšte se z možnosti výhry.
⏰ Soutěž probíhá do 1.6.2024 do 23:59 hod.
🎁 Každá desátá správná odpověď vyhrává!
Hodně štěstí!

Soutěžní obrázek

Najdi autíčko na obrázku
A do formuláře vyplň jakou má barvu

Pokud nenajdeš, určitě ti rodiče rádi pomůžou 🙂

Každý může vložit 1 odpověď do formuláře na své jméno a email

Nezapomeňte sdílet 😃

Sledujte nás na sociálních sítích a sdílejte naše soutěže s kamarády, třeba se také rádi zapojí.

Facebook
WhatsApp

Výherní formulář

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o dárkovou tašku WEDOS

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (dárková taška s dárkovými předměty) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem.  WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která  v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) odpoví na soutěžní otázku skrze soutěžní formulář.

 

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, případně musí být schopen převzít výhru osobně. Výherce může pověřit jinou osobu v případě, že nemůže výhru převzít.

Soutěž probíhá ve dnech dle výše uvedených časech. Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze soutěžní formulář.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

 Výherce může být zveřejněn na webu provozovatele a bude kontaktován e-mailem, který byl uveden v formuláři na odpovědi.

  • dárkový taška WEDOS s dárkovými předměty

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení jako každá 10. odpověď v pořadí odpovědí na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane kontakt uvedený v soutěžním formuláři.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele.

V případě nepřevzetí výhry, propadá výhra provozovateli bez náhrady.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží.

Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele. Také souhlasí s zveřejněním všech fotografií, které vzniknou v VIP prostoru Budvar arény.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v odeslané odpovědi účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v tipovacím formuláři pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s výhrou.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit pouze jednou na kontakt a vlastní emailovou adresu.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akcí, případně akce kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.