Máme rádi soutěže

Soutěž o dárkové batohy

Tipovačka s čerty v Zoo Hluboká nad Vltavou 

dní
hodin
minut
sekund

Při návštěvě Čertovské Zoo Hluboká nad Vltavou dne 3.12.2022 spočítejte kolik uvidíte panáčků WEDOS, vyplňte vaše tipy na počet ks a zadejte níže do tipovacího formuláře do 10.12.2022. Správný tip vyhrává krásné dárky! 

1. a 2. cena
Dárkový batoh velký

3. – 5. místo – WEDOS dárkový batoh mini

  • Dárkový batoh velký – Solární powerbanka 10 000 mAh, osuška a další dárečky
  • Dárkový batoh mini – drobnější dárečky v ekologické tašce

Jak vyhrát?

1.) Navštivte Zoo Hluboká nad Vltavou, spočítejte kolik uvidíte panáčků WEDOS v areálu Zoo Hluboká 

Tipovací soutěž probíhá v období od otevření Zoo Hluboká 3.12.2022 až do 10.12. 23:59, kdy můžete zadávat váš tip.

2.) Zadejte váš tip zde „vložit tip“ nejpozději do 10.12.2022 23:59

Přejeme příjemnou zábavu a stěstí ve správném tipování, nebo správném počítání v zoo:-).

Vložit tip na počet panáčků WEDOS

Zde vložte váš tip na otázku „kolik je panáčků WEDOS v areálu Zoo Hluboká nad Vltavou“

Mimo propagační materiály jako je mapa zoo, tipujete/počítáte panáčky umístěné na cedulkách u výběhu a na reklamních cedulích v areálu Zoo Hluboká

Tipovací formulář

Nezapomeňte sdílet 😃

Sdílejte se svými přáteli na Facebooku nebo Twitteru.

Facebook
Twitter

Zapojte se do soutěže a vyhrajte!

Navštivte Zoo Hluboká nad Vltavou a vyhrajte 🙂

Nejčastější dotazy:

Ano, můžete. Jméno a email všek musí být rozdílný, tedy může tipovat celá rodina.

Dle podmínek soutěže proběhne vyhodnocení zde na tomto webu  a tipující bude informován emailem o své výhře nejpozději do konce roku 2022

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž 

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele 

Výhru a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu provozovatele, a to: WEDOS internet, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická osoba, která  v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) zadá do formuláře výsledky tipování z tiketu zoo. Platný tiket musí obsahovat správně vyplněný formulář z webu, pokud bude špatně vyplněn, (místo čísla bude text, nebo nebude odpovídat parametr, bude tiket vyřazen ze soutěže.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště, adresu pro doručení výhry v České republice nebo Slovenské republice. 

Soutěž probíhá ve dnech dle uvedených výše. Provozovatel přijímá tipy, následně jsou tipy považovány jako neplatné i když budou zadány na webový formulář.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

 Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem. Pokud nebude možné výherce zastihnout do 14 ti dnů po skončení, nebo bude vrácena poštou, výhra nebude předána a zůstává v majetku provozovatele pro další využití dle jeho uvážení.

  • 1. až 5. místo – dle vystaveného výše

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane kontakt na tiketu zadaného formuláře webu (či ID klienta zaregistrovaného v systému WEDOS) 

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

 

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 20 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již přiznané výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Pokud účastník soutěže zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i odpověď na soutěžní otázku vyřazena ze Soutěže.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.